لازم به ذکر است حداکثر ظرفیت فقط سه نفر و به مدت محدود مجازبه پذیرش در تیم استارت آپ رومیانی هستند و این فرم به عنوان فرم اولین مرحله از مراحل گزینش عضویت در تیم استارتاپ رومیانی است و در صورتی که موفق به اخذ امتیاز مد نظر شوید فرم مربوط به مراحل بعدی برای شما ارسال خواهد شد.

تعداد مراحل گزینش جهت موفقیت و عضویت در تیم استارت آپ رومیانی در مجموع سه مرحله است و در هر مرحله گزینش های متفاوتی به عمل خواهد آمد در صورتی که تمام سه مرحله را موفق به اخذ امتیاز مربوطه شوید هماهنگی های لازم جهت عملیاتی شدن مهاجرت و شروع پروسه سابمیت مدارک در سایت اداره مهاجرت کانادا شروع خواهد شد.

تاریخ تولد بهمراه روز و ماه تولد
به سه سوال پاسخ داده شود
در صورت داشتن سوپیشینه توضیح دهید
در صورت داشتن هرگونه عارضه روحی یا جسمی توضیح دهید.
یکی از مراحل گزینش ، مصاحبه حضوری است و در صورتی انجام خواهد شد که شرایط اولیه را دارا باشید لازم به ذکر است که آدرس مراجعه برای مصاحبه حضوری در تهران می باشد.
در صورت هرگونه فعالیت استارتاپی یا فعالیت در زمینه برق و الکترونیک یا ثبت اختراع و المپیاد و غیره دارید بصورت خلاصه درج فرمایید
نظر ،پیشنهاد و انتقاد...
لازم به ذکر است عواقب هرگونه مغایرت در اطلاعات وارد شده در این فرم برعهده خود شخص است.