021-46832393

دفتر شرکت:

تهران- تهرانپارس – خیابان سعید خیری (129)- خیابان احمد قمی (218)

کدپستی:1655778195

تلفن تماس : 46832393-021

تلفن همراه: 09191196487

کارگاه و انبار:

لرستان – شهر رومشکان – خیابان شهید بهشتی- خیابان گلستان 30 – کارگاه و انبار شرکت رومشکان صنعت پویا

کدپستی:6845191112

تلفن تماس : 46832393-021

تلفن همراه: 09191196487

ت

ارتباط با تیم پشتیبانی رومشکان صنعت
ارسال پیام در واتساپ
پیمایش به بالا