قاپک در مواردی که لیکویید به قاب تلویزیون چسبیده و شکستن لیکویید محتمل باشد.

ارتباط با تیم پشتیبانی رومشکان صنعت
ارسال پیام در واتساپ
پیمایش به بالا