برد های موجود در این قسمت بصورت سفارشی از چین خریداری شده است.