این نماد ضمانت سلامت است

1594203763805
نماد ضمانت سلامت

قطعاتی که نماد ضمانت سلامت را داشته باشند، دارای ضمانت کارکرد و سلامت بوده و در صورت هرگونه ایرادی مرجوع آن پذیرفته و هزینه پستی مرجوعی بعلاوه هزینه پرداختی مشتری به او عودت خواهد شد.