خانه

[av_tab_container initial=’1′ position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ alb_description=” id=” custom_class=” template_class=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l434ypil’ sc_version=’1.0′]
[av_tab title=’تب ۱’ icon_select=’yes’ icon=’ue804′ font=’entypo-fontello’ custom_id=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l434r36p’ sc_version=’1.0′][/av_tab]
[av_tab title=’تب ۲’ icon_select=’yes’ icon=’ue80a’ font=’entypo-fontello’ custom_id=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l434rb0l’ sc_version=’1.0′][/av_tab]
[av_tab title=’تب ۱’ icon_select=’yes’ icon=’ue8a3′ font=’entypo-fontello’ custom_id=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l434rpoi’ sc_version=’1.0′][/av_tab]
[av_tab title=’تب ۱’ icon_select=’yes’ icon=’ue841′ font=’entypo-fontello’ custom_id=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l434rwxr’ sc_version=’1.0′][/av_tab]
[av_tab title=’تب ۱’ icon_select=’yes’ icon=’ue8b9′ font=’entypo-fontello’ custom_id=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l434s597′ sc_version=’1.0′][/av_tab]
[av_tab title=’تب ۱’ icon_select=’yes’ icon=’ue823′ font=’entypo-fontello’ custom_id=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l434sf6c’ sc_version=’1.0′][/av_tab]
[av_tab title=’تب ۱’ icon_select=’yes’ icon=’ue8a2′ font=’entypo-fontello’ custom_id=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l434sxfl’ sc_version=’1.0′][/av_tab]
[av_tab title=’تب ۱’ icon_select=’yes’ icon=’ue8dd’ font=’entypo-fontello’ custom_id=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l434taap’ sc_version=’1.0′][/av_tab]
[av_tab title=’تب ۱’ icon_select=’yes’ icon=’ue83d’ font=’entypo-fontello’ custom_id=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l434tmyv’ sc_version=’1.0′][/av_tab]
[av_tab title=’تب ۱’ icon_select=’yes’ icon=’ue91b’ font=’entypo-fontello’ custom_id=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l434tzqz’ sc_version=’1.0′][/av_tab]
[av_tab title=’تب ۱’ icon_select=’yes’ icon=’ue8ac’ font=’entypo-fontello’ custom_id=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l434ubnx’ sc_version=’1.0′][/av_tab]
[av_tab title=’تب ۱’ icon_select=’yes’ icon=’ue863′ font=’entypo-fontello’ custom_id=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l434umuu’ sc_version=’1.0′][/av_tab]
[av_tab title=’تب ۱’ icon_select=’yes’ icon=’ue8cf’ font=’entypo-fontello’ custom_id=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l434v2kh’ sc_version=’1.0′][/av_tab]
[av_tab title=’تب ۱’ icon_select=’yes’ icon=’ue8ab’ font=’entypo-fontello’ custom_id=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l434vfla’ sc_version=’1.0′][/av_tab]
[av_tab title=’تب ۱’ icon_select=’yes’ icon=’ue8ba’ font=’entypo-fontello’ custom_id=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l434vrrd’ sc_version=’1.0′][/av_tab]
[av_tab title=’تب ۱’ icon_select=’yes’ icon=’ue8a9′ font=’entypo-fontello’ custom_id=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l434vzcf’ sc_version=’1.0′][/av_tab]
[av_tab title=’تب ۱’ icon_select=’yes’ icon=’ue8a8′ font=’entypo-fontello’ custom_id=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l434w893′ sc_version=’1.0′][/av_tab]
[av_tab title=’تب ۱’ icon_select=’yes’ icon=’ue866′ font=’entypo-fontello’ custom_id=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l434wfpf’ sc_version=’1.0′][/av_tab]
[av_tab title=’تب ۱’ icon_select=’yes’ icon=’ue8c1′ font=’entypo-fontello’ custom_id=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l434woo6′ sc_version=’1.0′][/av_tab]
[av_tab title=’تب ۱’ icon_select=’yes’ icon=’ue859′ font=’entypo-fontello’ custom_id=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l434wz0f’ sc_version=’1.0′][/av_tab]
[av_tab title=’تب ۱’ icon_select=’yes’ icon=’ue8ae’ font=’entypo-fontello’ custom_id=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l434x7c6′ sc_version=’1.0′][/av_tab]
[av_tab title=’تب ۱’ icon_select=’yes’ icon=’ue86e’ font=’entypo-fontello’ custom_id=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l434xmt8′ sc_version=’1.0′][/av_tab]
[av_tab title=’تب ۱’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ custom_id=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l434y6c0′ sc_version=’1.0′]

[/av_tab]
[av_tab title=’تب ۱’ icon_select=’yes’ icon=’ue81c’ font=’entypo-fontello’ custom_id=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l434ynqx’ sc_version=’1.0′][/av_tab]
[/av_tab_container]

[av_tab_section initial=’1′ tab_pos=’av-tab-above-content’ content_height=” tab_arrows=’av-tab-arrows-hide’ tab_padding=’none’ padding=’no-padding’ bg_color=” color=” active_color=” color_hover=” active_color_hover=” transition=’av-tab-no-transition’ id=” custom_class=” template_class=” aria_label=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_admin_tab_active=’16’ av_uid=’av-21pkgmi’ sc_version=’1.0′]
[av_tab_sub_section tab_title=’تست1′ icon_select=’icon_top’ icon=’ue85a’ font=’entypo-fontello’ tab_image=” tab_image_style=” vertical_align=’middle’ color=’#1cce63′ inactive_color=’#005953′ color_hover=’#a03a14′ inactive_color_hover=’#727272′ background_color=’#f9f9f9′ src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-l3r2xj9u’ sc_version=’1.0′]

[/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section tab_title=’تست 2′ icon_select=’icon_top’ icon=’ue8b1′ font=’entypo-fontello’ tab_image=” tab_image_style=” vertical_align=’middle’ color=” inactive_color=” color_hover=” inactive_color_hover=” background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-1kxz7je’ sc_version=’1.0′]

[cat_promo heading=’16’ imgsize=’100′ style=” subheading_size=’15’ label=’اکنون خرید کنید’ link=’manually,http://https://romiani.com/product-category/%d9%82%d8%b7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c-electronicparts/’ link_target=” size=’small’ icon_select=’yes’ icon_hover=’aviaTBicon_hover’ icon=’ue83d’ font=’entypo-fontello’ headingcolor=” headingcustom_font=” subcolor=” custom_subfont=” color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-l3r30zje’ sc_version=’1.0′][/cat_promo]

[/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section tab_title=’تست 3′ icon_select=’image_top’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ tab_image=’75915′ tab_image_style=’av-tab-image-rounded’ vertical_align=’middle’ color=” inactive_color=” color_hover=” inactive_color_hover=” background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-zjol2i’ sc_version=’1.0′]

[/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section tab_title=’تست 4′ icon_select=’icon_top’ icon=’ue804′ font=’entypo-fontello’ tab_image=” tab_image_style=” vertical_align=’middle’ color=” inactive_color=” color_hover=” inactive_color_hover=” background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-1vqm22′ sc_version=’1.0′]

[av_gallery ids=’75932′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’custom_link’ link_dest=” lightbox_text=” lazyload=’deactivate_avia_lazyload’ img_scrset=” html_lazy_loading=’disabled’ alb_description=” id=” custom_class=” template_class=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l3r3p476′ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=’rgb(241, 241, 241)’]

[/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section tab_title=” icon_select=’icon_top’ icon=’ue82e’ font=’entypo-fontello’ tab_image=” tab_image_style=” vertical_align=’middle’ color=” inactive_color=” color_hover=” inactive_color_hover=” background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-l433czak’ sc_version=’1.0′]

[/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section tab_title=” icon_select=’icon_top’ icon=’ue864′ font=’entypo-fontello’ tab_image=” tab_image_style=” vertical_align=’middle’ color=” inactive_color=” color_hover=” inactive_color_hover=” background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-l433ddjf’ sc_version=’1.0′]

[/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section tab_title=” icon_select=’icon_top’ icon=’ue847′ font=’entypo-fontello’ tab_image=” tab_image_style=” vertical_align=’middle’ color=” inactive_color=” color_hover=” inactive_color_hover=” background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-l433dplk’ sc_version=’1.0′]

[/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section tab_title=” icon_select=’icon_top’ icon=’ue845′ font=’entypo-fontello’ tab_image=” tab_image_style=” vertical_align=’middle’ color=” inactive_color=” color_hover=” inactive_color_hover=” background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-l433e55f’ sc_version=’1.0′]

[/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section tab_title=” icon_select=’icon_top’ icon=’ue849′ font=’entypo-fontello’ tab_image=” tab_image_style=” vertical_align=’middle’ color=” inactive_color=” color_hover=” inactive_color_hover=” background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-l433eda7′ sc_version=’1.0′]

[/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section tab_title=” icon_select=’icon_top’ icon=’ue80a’ font=’entypo-fontello’ tab_image=” tab_image_style=” vertical_align=’middle’ color=” inactive_color=” color_hover=” inactive_color_hover=” background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-l433elqy’ sc_version=’1.0′]

[/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section tab_title=” icon_select=’icon_top’ icon=’ue8a7′ font=’entypo-fontello’ tab_image=” tab_image_style=” vertical_align=’middle’ color=” inactive_color=” color_hover=” inactive_color_hover=” background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-l433eufb’ sc_version=’1.0′]

[/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section tab_title=” icon_select=’icon_top’ icon=’ue8e1′ font=’entypo-fontello’ tab_image=” tab_image_style=” vertical_align=’middle’ color=” inactive_color=” color_hover=” inactive_color_hover=” background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-l433f29z’ sc_version=’1.0′]

[/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section tab_title=” icon_select=’icon_top’ icon=’ue8bb’ font=’entypo-fontello’ tab_image=” tab_image_style=” vertical_align=’middle’ color=” inactive_color=” color_hover=” inactive_color_hover=” background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-l433f98f’ sc_version=’1.0′]

[/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section tab_title=” icon_select=’icon_top’ icon=’ue862′ font=’entypo-fontello’ tab_image=” tab_image_style=” vertical_align=’middle’ color=” inactive_color=” color_hover=” inactive_color_hover=” background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-l433fhl0′ sc_version=’1.0′]

[/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section tab_title=” icon_select=’icon_top’ icon=’ue8fe’ font=’entypo-fontello’ tab_image=” tab_image_style=” vertical_align=’middle’ color=” inactive_color=” color_hover=” inactive_color_hover=” background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-l433frfl’ sc_version=’1.0′]

[/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section tab_title=” icon_select=’icon_top’ icon=’ue8da’ font=’entypo-fontello’ tab_image=” tab_image_style=” vertical_align=’middle’ color=” inactive_color=” color_hover=” inactive_color_hover=” background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-l433fz6v’ sc_version=’1.0′]

[/av_tab_sub_section]
[/av_tab_section]

[av_tab_section initial=’1′ tab_pos=’av-tab-above-content’ content_height=” tab_arrows=’av-tab-above-content’ tab_padding=’default’ padding=’default’ bg_color=” color=” active_color=” color_hover=” active_color_hover=” transition=’av-tab-no-transition’ av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” id=” custom_class=” template_class=” aria_label=” av_element_hidden_in_editor=’1′ av_admin_tab_active=’1′ av_uid=’av-dav81vu’ sc_version=’1.0′]
[av_tab_sub_section tab_title=’تست1′ icon_select=’icon_top’ icon=’ue85a’ font=’entypo-fontello’ tab_image=” tab_image_style=” vertical_align=’middle’ color=’#1cce63′ inactive_color=’#005953′ color_hover=’#a03a14′ inactive_color_hover=’#727272′ background_color=’#f9f9f9′ src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-cm8h1hm’ sc_version=’1.0′]

[/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section tab_title=’تست 2′ icon_select=’icon_top’ icon=’ue8b1′ font=’entypo-fontello’ tab_image=” tab_image_style=” vertical_align=’middle’ color=” inactive_color=” color_hover=” inactive_color_hover=” background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-c4m7yqy’ sc_version=’1.0′]

[cat_promo heading=’16’ imgsize=’100′ style=” subheading_size=’15’ label=’اکنون خرید کنید’ link=’manually,http://https://romiani.com/product-category/%d9%82%d8%b7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c-electronicparts/’ link_target=” size=’small’ icon_select=’yes’ icon_hover=’aviaTBicon_hover’ icon=’ue83d’ font=’entypo-fontello’ headingcolor=” headingcustom_font=” subcolor=” custom_subfont=” color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-bnq5ymi’ sc_version=’1.0′][/cat_promo]

[/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section tab_title=’تست 3′ icon_select=’image_top’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ tab_image=’75915′ tab_image_style=’av-tab-image-rounded’ vertical_align=’middle’ color=” inactive_color=” color_hover=” inactive_color_hover=” background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-bcftm96′ sc_version=’1.0′]

[/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section tab_title=’تست 4′ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ tab_image=” tab_image_style=” vertical_align=’middle’ color=” inactive_color=” color_hover=” inactive_color_hover=” background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-apoj0p6′ sc_version=’1.0′]

[av_gallery ids=’75932′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’custom_link’ link_dest=” lightbox_text=” lazyload=’deactivate_avia_lazyload’ img_scrset=” html_lazy_loading=’disabled’ alb_description=” id=” custom_class=” template_class=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-a75pj62′ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=’rgb(241, 241, 241)’]

[/av_tab_sub_section]
[/av_tab_section]

[av_tab_section initial=’1′ tab_pos=’av-tab-above-content’ content_height=” tab_arrows=’av-tab-above-content’ tab_padding=’default’ padding=’default’ bg_color=” color=” active_color=” color_hover=” active_color_hover=” transition=’av-tab-no-transition’ av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” id=” custom_class=” template_class=” aria_label=” av_element_hidden_in_editor=’1′ av_admin_tab_active=’1′ av_uid=’av-a2902tm’ sc_version=’1.0′]
[av_tab_sub_section tab_title=’تست1′ icon_select=’icon_top’ icon=’ue85a’ font=’entypo-fontello’ tab_image=” tab_image_style=” vertical_align=’middle’ color=’#1cce63′ inactive_color=’#005953′ color_hover=’#a03a14′ inactive_color_hover=’#727272′ background_color=’#f9f9f9′ src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-9k2x9my’ sc_version=’1.0′]

[/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section tab_title=’تست 2′ icon_select=’icon_top’ icon=’ue8b1′ font=’entypo-fontello’ tab_image=” tab_image_style=” vertical_align=’middle’ color=” inactive_color=” color_hover=” inactive_color_hover=” background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-94ndp2i’ sc_version=’1.0′]

[cat_promo heading=’16’ imgsize=’100′ style=” subheading_size=’15’ label=’اکنون خرید کنید’ link=’manually,http://https://romiani.com/product-category/%d9%82%d8%b7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c-electronicparts/’ link_target=” size=’small’ icon_select=’yes’ icon_hover=’aviaTBicon_hover’ icon=’ue83d’ font=’entypo-fontello’ headingcolor=” headingcustom_font=” subcolor=” custom_subfont=” color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-8l0qb62′ sc_version=’1.0′][/cat_promo]

[/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section tab_title=’تست 3′ icon_select=’image_top’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ tab_image=’75915′ tab_image_style=’av-tab-image-rounded’ vertical_align=’middle’ color=” inactive_color=” color_hover=” inactive_color_hover=” background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-7v8hdwq’ sc_version=’1.0′]

[/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section tab_title=’تست 4′ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ tab_image=” tab_image_style=” vertical_align=’middle’ color=” inactive_color=” color_hover=” inactive_color_hover=” background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-7snuc6i’ sc_version=’1.0′]

[av_gallery ids=’75932′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’custom_link’ link_dest=” lightbox_text=” lazyload=’deactivate_avia_lazyload’ img_scrset=” html_lazy_loading=’disabled’ alb_description=” id=” custom_class=” template_class=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-74j0h3e’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=’rgb(241, 241, 241)’]

[/av_tab_sub_section]
[/av_tab_section]

[av_tab_section initial=’1′ tab_pos=’av-tab-above-content’ content_height=” tab_arrows=’av-tab-above-content’ tab_padding=’default’ padding=’default’ bg_color=” color=” active_color=” color_hover=” active_color_hover=” transition=’av-tab-no-transition’ av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” id=” custom_class=” template_class=” aria_label=” av_element_hidden_in_editor=’1′ av_admin_tab_active=’1′ av_uid=’av-6qclk6i’ sc_version=’1.0′]
[av_tab_sub_section tab_title=’تست1′ icon_select=’icon_top’ icon=’ue85a’ font=’entypo-fontello’ tab_image=” tab_image_style=” vertical_align=’middle’ color=’#1cce63′ inactive_color=’#005953′ color_hover=’#a03a14′ inactive_color_hover=’#727272′ background_color=’#f9f9f9′ src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-65htycq’ sc_version=’1.0′]

[/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section tab_title=’تست 2′ icon_select=’icon_top’ icon=’ue8b1′ font=’entypo-fontello’ tab_image=” tab_image_style=” vertical_align=’middle’ color=” inactive_color=” color_hover=” inactive_color_hover=” background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-5x5xwy2′ sc_version=’1.0′]

[cat_promo heading=’16’ imgsize=’100′ style=” subheading_size=’15’ label=’اکنون خرید کنید’ link=’manually,http://https://romiani.com/product-category/%d9%82%d8%b7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c-electronicparts/’ link_target=” size=’small’ icon_select=’yes’ icon_hover=’aviaTBicon_hover’ icon=’ue83d’ font=’entypo-fontello’ headingcolor=” headingcustom_font=” subcolor=” custom_subfont=” color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-59kccp6′ sc_version=’1.0′][/cat_promo]

[/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section tab_title=’تست 3′ icon_select=’image_top’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ tab_image=’75915′ tab_image_style=’av-tab-image-rounded’ vertical_align=’middle’ color=” inactive_color=” color_hover=” inactive_color_hover=” background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-4s5amdm’ sc_version=’1.0′]

[/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section tab_title=’تست 4′ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ tab_image=” tab_image_style=” vertical_align=’middle’ color=” inactive_color=” color_hover=” inactive_color_hover=” background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-4hv9pwq’ sc_version=’1.0′]

[av_gallery ids=’75932′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’custom_link’ link_dest=” lightbox_text=” lazyload=’deactivate_avia_lazyload’ img_scrset=” html_lazy_loading=’disabled’ alb_description=” id=” custom_class=” template_class=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-eeur4a’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=’rgb(241, 241, 241)’]

[/av_tab_sub_section]
[/av_tab_section]

[av_tab_section initial=’1′ tab_pos=’av-tab-above-content’ content_height=” tab_arrows=’av-tab-above-content’ tab_padding=’default’ padding=’default’ bg_color=” color=” active_color=” color_hover=” active_color_hover=” transition=’av-tab-no-transition’ av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” id=” custom_class=” template_class=” aria_label=” av_element_hidden_in_editor=’1′ av_admin_tab_active=’1′ av_uid=’av-39nh6y2′ sc_version=’1.0′]
[av_tab_sub_section tab_title=’تست1′ icon_select=’icon_top’ icon=’ue85a’ font=’entypo-fontello’ tab_image=” tab_image_style=” vertical_align=’middle’ color=’#1cce63′ inactive_color=’#005953′ color_hover=’#a03a14′ inactive_color_hover=’#727272′ background_color=’#f9f9f9′ src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-2uk75fu’ sc_version=’1.0′]

[/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section tab_title=’تست 2′ icon_select=’icon_top’ icon=’ue8b1′ font=’entypo-fontello’ tab_image=” tab_image_style=” vertical_align=’middle’ color=” inactive_color=” color_hover=” inactive_color_hover=” background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-2d9fqoa’ sc_version=’1.0′]

[cat_promo heading=’16’ imgsize=’100′ style=” subheading_size=’15’ label=’اکنون خرید کنید’ link=’manually,http://https://romiani.com/product-category/%d9%82%d8%b7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c-electronicparts/’ link_target=” size=’small’ icon_select=’yes’ icon_hover=’aviaTBicon_hover’ icon=’ue83d’ font=’entypo-fontello’ headingcolor=” headingcustom_font=” subcolor=” custom_subfont=” color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-29i3wve’ sc_version=’1.0′][/cat_promo]

[/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section tab_title=’تست 3′ icon_select=’image_top’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ tab_image=’75915′ tab_image_style=’av-tab-image-rounded’ vertical_align=’middle’ color=” inactive_color=” color_hover=” inactive_color_hover=” background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-1j8nk8a’ sc_version=’1.0′]

[/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section tab_title=’تست 4′ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ tab_image=” tab_image_style=” vertical_align=’middle’ color=” inactive_color=” color_hover=” inactive_color_hover=” background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-3hq8dm’ sc_version=’1.0′]

[av_gallery ids=’75932′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’custom_link’ link_dest=” lightbox_text=” lazyload=’deactivate_avia_lazyload’ img_scrset=” html_lazy_loading=’disabled’ alb_description=” id=” custom_class=” template_class=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-sldycq’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=’rgb(241, 241, 241)’]

[/av_tab_sub_section]
[/av_tab_section]

[av_one_fourth first min_height=’av-equal-height-column’ vertical_alignment=’av-align-top’ space=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ custom_margin=’aviaTBcustom_margin’ margin=’5px’ margin_sync=’true’ mobile_breaking=” mobile_column_order=” min_col_height=’5′ padding=’5px’ padding_sync=’true’ svg_div_top=” svg_div_top_color=’#333333′ svg_div_top_width=’100′ svg_div_top_height=’50’ svg_div_top_max_height=’none’ svg_div_top_opacity=” svg_div_bottom=” svg_div_bottom_color=’#333333′ svg_div_bottom_width=’100′ svg_div_bottom_height=’50’ svg_div_bottom_max_height=’none’ svg_div_bottom_opacity=” border=’2′ border_style=’dotted’ border_color=’#f0f400′ radius=’5px’ radius_sync=’true’ column_boxshadow=’aviaTBcolumn_boxshadow’ column_boxshadow_color=’#236fc6′ column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_direction=’vertical’ background_gradient_color1=’#000000′ background_gradient_color2=’#ffffff’ background_gradient_color3=” src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight=’aviaTBhighlight’ highlight_size=’1.1′ animation=” link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” mobile_display=” mobile_col_pos=’0′ id=” custom_class=” template_class=” aria_label=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l417wz3n’ sc_version=’1.0′][/av_one_fourth]

[av_section min_height=” min_height_pc=’25’ min_height_px=’500px’ padding=’huge’ custom_margin=’0px’ custom_margin_sync=’true’ svg_div_top=” svg_div_top_color=’#1de5a2′ svg_div_top_width=’100′ svg_div_top_height=’33’ svg_div_top_max_height=’none’ svg_div_top_opacity=” svg_div_bottom=” svg_div_bottom_color=’#333333′ svg_div_bottom_width=’100′ svg_div_bottom_height=’50’ svg_div_bottom_max_height=’none’ svg_div_bottom_opacity=” color=’header_color’ background=’bg_color’ custom_bg=” background_gradient_direction=’vertical’ background_gradient_color1=’#000000′ background_gradient_color2=’#ffffff’ background_gradient_color3=” src=” attachment=” attachment_size=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” custom_arrow_bg=’#2ee804′ id=” custom_class=” template_class=” aria_label=” element_template=” one_element_template=” av_element_hidden_in_editor=’1′ av_uid=’av-l4063hjv’ sc_version=’1.0′]
[av_font_icon icon=’uf16a’ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” size=’30px’ position=’center’ color=’#ce0000′ link=’manually,https://youtube.com/channel/UCZQJgs4PEt-HSYOn9VVs3LQ’ linktarget=” sonar_effect_effect=’shadow_permanent’ sonar_effect_color=’#db2e2e’ sonar_effect_duration=’1′ sonar_effect_scale=” sonar_effect_opac=’0.5′ animation=’deactivated’ id=” custom_class=” template_class=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l408q5uj’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

[av_font_icon icon=’ue8f2′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” size=’30px’ position=’center’ color=’#7bb0e7′ link=’manually,https://twitter.com/Foroudromiani?t=vyVAnOi2xO4-gtPPhz8fKQ&s=08′ linktarget=’_blank’ sonar_effect_effect=’shadow_permanent’ sonar_effect_color=’#7bb0e7′ sonar_effect_duration=’1′ sonar_effect_scale=” sonar_effect_opac=’0.5′ animation=’deactivated’ id=” custom_class=” template_class=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l407s50e’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

[av_font_icon icon=’ue8fd’ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” size=’30px’ position=’center’ color=’#4795e8′ link=’manually,https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQHR8JMTo5E2xQAAAYE5m3PQ45WXfpCLjekkUrxwbNzxzHx1NaZIfzCg4QyEwzi9Z-CmXRV3N34YYlMrc5846MOSFmT4LbjlCD8lmHTaUwDH_9iZrAA2mhBQkOo48CebKVLNHhY=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F11327284%2Fadmin%2F%3Flipi%3Durn%253Ali%253Apage%253Ad_flagship3_feed%253BURVSmes9S%252Fa4On%252BBDiSmNQ%253D%253D%26licu%3Durn%253Ali%253Acontrol%253Ad_flagship3_feed-nav_settings_manage_organization_admin’ linktarget=’_blank’ sonar_effect_effect=’shadow_permanent’ sonar_effect_color=’#63a3e8′ sonar_effect_duration=’1′ sonar_effect_scale=” sonar_effect_opac=’0.5′ animation=’deactivated’ id=” custom_class=” template_class=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l407ek4e’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

[av_font_icon icon=’ue8b7′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” size=’30px’ position=’center’ color=’#519ae8′ link=’manually,https://t.me/okled’ linktarget=’_blank’ sonar_effect_effect=’shadow_permanent’ sonar_effect_color=’#5ca0e8′ sonar_effect_duration=’1′ sonar_effect_scale=” sonar_effect_opac=’0.5′ animation=’deactivated’ id=” custom_class=” template_class=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l406ngmw’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

[av_font_icon icon=’ue909′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” size=’30px’ position=’center’ color=’#ef396a’ link=’manually,https://www.instagram.com/romiani.co/’ linktarget=’_blank’ sonar_effect_effect=’shadow_permanent’ sonar_effect_color=’#f90404′ sonar_effect_duration=” sonar_effect_scale=” sonar_effect_opac=’0.5′ animation=’deactivated’ id=” custom_class=” template_class=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l406k081′ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=’rgb(241, 241, 241)’][/av_font_icon]

[av_font_icon icon=’uf232′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” size=’30px’ position=’center’ color=’#308921′ link=’manually,https://web.whatsapp.com/send?phone=+989191196487&text=’ linktarget=’_blank’ sonar_effect_effect=’shadow_permanent’ sonar_effect_color=’#459b41′ sonar_effect_duration=’1′ sonar_effect_scale=” sonar_effect_opac=’0.5′ animation=’deactivated’ id=” custom_class=” template_class=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l407x13s’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=”][/av_font_icon]
[/av_section]

[av_icongrid icongrid_styling=’tooltip’ flipbox_force_close=’avia_flip_force_close’ icongrid_numrow=’5′ icongrid_padding=’5px’ icongrid_padding_sync=’true’ custom_title_size=” av-medium-font-size-title=’hidden’ av-small-font-size-title=’hidden’ av-mini-font-size-title=’hidden’ custom_subtitle_size=” av-medium-font-size-1=’hidden’ av-small-font-size-1=’hidden’ av-mini-font-size-1=’hidden’ custom_content_size=” av-medium-font-size=’hidden’ av-small-font-size=’hidden’ av-mini-font-size=’hidden’ custom_icon_size=” av-medium-font-size-2=’20’ av-small-font-size-2=’15’ av-mini-font-size-2=’10’ font_color=” custom_icon=” custom_title=” custom_subtitle=” custom_content=” bg_color=” custom_front_bg_type=’bg_color’ custom_front_bg=” custom_front_gradient_direction=’vertical’ custom_front_gradient_color1=’#000000′ custom_front_gradient_color2=’#ffffff’ custom_front_gradient_color3=” custom_back_bg_type=’bg_color’ custom_back_bg=” custom_back_gradient_direction=’vertical’ custom_back_gradient_color1=’#000000′ custom_back_gradient_color2=’#ffffff’ custom_back_gradient_color3=” border_front=’dotted’ border_front_width=’2px’ border_front_width_sync=’true’ border_front_color=’#ed8200′ border_flip=” border_flip_width=” border_flip_width_sync=’true’ border_flip_color=” border_radius=” border_radius_sync=’true’ border_tooltip=’solid’ border_tooltip_width=’5′ border_tooltip_width_sync=’true’ border_tooltip_color=’#00bfb2′ border_radius_tooltip=’5px’ border_radius_tooltip_sync=’true’ box_shadow=” box_shadow_style=’0px,0px,0px,0px’ box_shadow_color=” box_shadow_flip=” box_shadow_flip_style=’0px,0px,0px,0px’ box_shadow_flip_color=” box_shadow_tooltip=” box_shadow_tooltip_style=’0px,0px,0px,0px’ box_shadow_tooltip_color=” flip_axis=” mobile=” mobile_breaking=” alb_description=” id=” custom_class=” template_class=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l417jw2v’ sc_version=’1.0′]
[av_icongrid_item title=’عنوان دوم لیست’ icon=’25’ av_uid=’av-6cqs8sq’ element_template=” subtitle=’Grid Sub-Title’ item_font_color=” item_custom_icon=” item_custom_title=” item_custom_subtitle=” item_custom_content=” item_bg_color=” item_custom_front_bg_type=’bg_color’ item_custom_front_bg=” item_custom_front_gradient_direction=’vertical’ item_custom_front_gradient_color1=’#000000′ item_custom_front_gradient_color2=’#ffffff’ item_custom_front_gradient_color3=” item_custom_back_bg_type=’bg_color’ item_custom_back_bg=” item_custom_back_gradient_direction=’vertical’ item_custom_back_gradient_color1=’#000000′ item_custom_back_gradient_color2=’#ffffff’ item_custom_back_gradient_color3=” item_border_front=” item_border_front_width=” item_border_front_color=” item_border_flip=” item_border_flip_width=” item_border_flip_color=” item_border_radius=” item_border_tooltip=” item_border_tooltip_width=” item_border_tooltip_color=” item_border_radius_tooltip=” item_box_shadow=” item_box_shadow_style=’0px’ item_box_shadow_color=” item_box_shadow_flip=” item_box_shadow_flip_style=’0px’ item_box_shadow_flip_color=” item_box_shadow_tooltip=” item_box_shadow_tooltip_style=’0px’ item_box_shadow_tooltip_color=” heading_tag=” heading_class=” link=” linktarget=” one_element_template=” sc_version=’1.0′][/av_icongrid_item]
[av_icongrid_item title=’عنوان اول لیست’ icon=’43’ av_uid=’av-kgejka’ element_template=” subtitle=’Grid Sub-Title’ item_font_color=” item_custom_icon=” item_custom_title=” item_custom_subtitle=” item_custom_content=” item_bg_color=” item_custom_front_bg_type=’bg_color’ item_custom_front_bg=” item_custom_front_gradient_direction=’vertical’ item_custom_front_gradient_color1=’#000000′ item_custom_front_gradient_color2=’#ffffff’ item_custom_front_gradient_color3=” item_custom_back_bg_type=’bg_color’ item_custom_back_bg=” item_custom_back_gradient_direction=’vertical’ item_custom_back_gradient_color1=’#000000′ item_custom_back_gradient_color2=’#ffffff’ item_custom_back_gradient_color3=” item_border_front=” item_border_front_width=” item_border_front_color=” item_border_flip=” item_border_flip_width=” item_border_flip_color=” item_border_radius=” item_border_tooltip=” item_border_tooltip_width=” item_border_tooltip_color=” item_border_radius_tooltip=” item_box_shadow=” item_box_shadow_style=’0px’ item_box_shadow_color=” item_box_shadow_flip=” item_box_shadow_flip_style=’0px’ item_box_shadow_flip_color=” item_box_shadow_tooltip=” item_box_shadow_tooltip_style=’0px’ item_box_shadow_tooltip_color=” heading_tag=” heading_class=” link=” linktarget=” one_element_template=” sc_version=’1.0′][/av_icongrid_item]
[av_icongrid_item title=’عنوان سوم لیست’ icon=’64’ av_uid=’av-55ge4ve’ element_template=” subtitle=’Grid Sub-Title’ item_font_color=” item_custom_icon=” item_custom_title=” item_custom_subtitle=” item_custom_content=” item_bg_color=” item_custom_front_bg_type=’bg_color’ item_custom_front_bg=” item_custom_front_gradient_direction=’vertical’ item_custom_front_gradient_color1=’#000000′ item_custom_front_gradient_color2=’#ffffff’ item_custom_front_gradient_color3=” item_custom_back_bg_type=’bg_color’ item_custom_back_bg=” item_custom_back_gradient_direction=’vertical’ item_custom_back_gradient_color1=’#000000′ item_custom_back_gradient_color2=’#ffffff’ item_custom_back_gradient_color3=” item_border_front=” item_border_front_width=” item_border_front_color=” item_border_flip=” item_border_flip_width=” item_border_flip_color=” item_border_radius=” item_border_tooltip=” item_border_tooltip_width=” item_border_tooltip_color=” item_border_radius_tooltip=” item_box_shadow=” item_box_shadow_style=’0px’ item_box_shadow_color=” item_box_shadow_flip=” item_box_shadow_flip_style=’0px’ item_box_shadow_flip_color=” item_box_shadow_tooltip=” item_box_shadow_tooltip_style=’0px’ item_box_shadow_tooltip_color=” heading_tag=” heading_class=” link=” linktarget=” one_element_template=” sc_version=’1.0′][/av_icongrid_item]
[av_icongrid_item title=’عنوان اول لیست’ icon=’43’ av_uid=’av-4uf5q22′ element_template=” subtitle=’Grid Sub-Title’ item_font_color=” item_custom_icon=” item_custom_title=” item_custom_subtitle=” item_custom_content=” item_bg_color=” item_custom_front_bg_type=’bg_color’ item_custom_front_bg=” item_custom_front_gradient_direction=’vertical’ item_custom_front_gradient_color1=’#000000′ item_custom_front_gradient_color2=’#ffffff’ item_custom_front_gradient_color3=” item_custom_back_bg_type=’bg_color’ item_custom_back_bg=” item_custom_back_gradient_direction=’vertical’ item_custom_back_gradient_color1=’#000000′ item_custom_back_gradient_color2=’#ffffff’ item_custom_back_gradient_color3=” item_border_front=” item_border_front_width=” item_border_front_color=” item_border_flip=” item_border_flip_width=” item_border_flip_color=” item_border_radius=” item_border_tooltip=” item_border_tooltip_width=” item_border_tooltip_color=” item_border_radius_tooltip=” item_box_shadow=” item_box_shadow_style=’0px’ item_box_shadow_color=” item_box_shadow_flip=” item_box_shadow_flip_style=’0px’ item_box_shadow_flip_color=” item_box_shadow_tooltip=” item_box_shadow_tooltip_style=’0px’ item_box_shadow_tooltip_color=” heading_tag=” heading_class=” link=” linktarget=” one_element_template=” sc_version=’1.0′ title__locked=” subtitle__locked=” icon__locked=” content__locked=” item_font_color__locked=” item_custom_icon__locked=” item_custom_title__locked=” item_custom_subtitle__locked=” item_custom_content__locked=” item_bg_color__locked=” item_custom_front_bg_type__locked=” item_custom_front_bg__locked=” item_custom_front_gradient_direction__locked=” item_custom_front_gradient_color1__locked=” item_custom_front_gradient_color2__locked=” item_custom_front_gradient_color3__locked=” item_custom_back_bg_type__locked=” item_custom_back_bg__locked=” item_custom_back_gradient_direction__locked=” item_custom_back_gradient_color1__locked=” item_custom_back_gradient_color2__locked=” item_custom_back_gradient_color3__locked=” item_border_front__locked=” item_border_front_width__locked=” item_border_front_color__locked=” item_border_flip__locked=” item_border_flip_width__locked=” item_border_flip_color__locked=” item_border_radius__locked=” item_border_tooltip__locked=” item_border_tooltip_width__locked=” item_border_tooltip_color__locked=” item_border_radius_tooltip__locked=” item_box_shadow__locked=” item_box_shadow_style__locked=” item_box_shadow_color__locked=” item_box_shadow_flip__locked=” item_box_shadow_flip_style__locked=” item_box_shadow_flip_color__locked=” item_box_shadow_tooltip__locked=” item_box_shadow_tooltip_style__locked=” item_box_shadow_tooltip_color__locked=” heading_tag__locked=” heading_class__locked=” link__locked=” linktarget__locked=”][/av_icongrid_item]
[av_icongrid_item title=’عنوان اول لیست’ icon=’43’ av_uid=’av-4cebizu’ element_template=” subtitle=’Grid Sub-Title’ item_font_color=” item_custom_icon=” item_custom_title=” item_custom_subtitle=” item_custom_content=” item_bg_color=” item_custom_front_bg_type=’bg_color’ item_custom_front_bg=” item_custom_front_gradient_direction=’vertical’ item_custom_front_gradient_color1=’#000000′ item_custom_front_gradient_color2=’#ffffff’ item_custom_front_gradient_color3=” item_custom_back_bg_type=’bg_color’ item_custom_back_bg=” item_custom_back_gradient_direction=’vertical’ item_custom_back_gradient_color1=’#000000′ item_custom_back_gradient_color2=’#ffffff’ item_custom_back_gradient_color3=” item_border_front=” item_border_front_width=” item_border_front_color=” item_border_flip=” item_border_flip_width=” item_border_flip_color=” item_border_radius=” item_border_tooltip=” item_border_tooltip_width=” item_border_tooltip_color=” item_border_radius_tooltip=” item_box_shadow=” item_box_shadow_style=’0px’ item_box_shadow_color=” item_box_shadow_flip=” item_box_shadow_flip_style=’0px’ item_box_shadow_flip_color=” item_box_shadow_tooltip=” item_box_shadow_tooltip_style=’0px’ item_box_shadow_tooltip_color=” heading_tag=” heading_class=” link=” linktarget=” one_element_template=” sc_version=’1.0′ title__locked=” subtitle__locked=” icon__locked=” content__locked=” item_font_color__locked=” item_custom_icon__locked=” item_custom_title__locked=” item_custom_subtitle__locked=” item_custom_content__locked=” item_bg_color__locked=” item_custom_front_bg_type__locked=” item_custom_front_bg__locked=” item_custom_front_gradient_direction__locked=” item_custom_front_gradient_color1__locked=” item_custom_front_gradient_color2__locked=” item_custom_front_gradient_color3__locked=” item_custom_back_bg_type__locked=” item_custom_back_bg__locked=” item_custom_back_gradient_direction__locked=” item_custom_back_gradient_color1__locked=” item_custom_back_gradient_color2__locked=” item_custom_back_gradient_color3__locked=” item_border_front__locked=” item_border_front_width__locked=” item_border_front_color__locked=” item_border_flip__locked=” item_border_flip_width__locked=” item_border_flip_color__locked=” item_border_radius__locked=” item_border_tooltip__locked=” item_border_tooltip_width__locked=” item_border_tooltip_color__locked=” item_border_radius_tooltip__locked=” item_box_shadow__locked=” item_box_shadow_style__locked=” item_box_shadow_color__locked=” item_box_shadow_flip__locked=” item_box_shadow_flip_style__locked=” item_box_shadow_flip_color__locked=” item_box_shadow_tooltip__locked=” item_box_shadow_tooltip_style__locked=” item_box_shadow_tooltip_color__locked=” heading_tag__locked=” heading_class__locked=” link__locked=” linktarget__locked=”][/av_icongrid_item]
[av_icongrid_item title=’عنوان اول لیست’ icon=’43’ av_uid=’av-3r2tn2i’ element_template=” subtitle=’Grid Sub-Title’ item_font_color=” item_custom_icon=” item_custom_title=” item_custom_subtitle=” item_custom_content=” item_bg_color=” item_custom_front_bg_type=’bg_color’ item_custom_front_bg=” item_custom_front_gradient_direction=’vertical’ item_custom_front_gradient_color1=’#000000′ item_custom_front_gradient_color2=’#ffffff’ item_custom_front_gradient_color3=” item_custom_back_bg_type=’bg_color’ item_custom_back_bg=” item_custom_back_gradient_direction=’vertical’ item_custom_back_gradient_color1=’#000000′ item_custom_back_gradient_color2=’#ffffff’ item_custom_back_gradient_color3=” item_border_front=” item_border_front_width=” item_border_front_color=” item_border_flip=” item_border_flip_width=” item_border_flip_color=” item_border_radius=” item_border_tooltip=” item_border_tooltip_width=” item_border_tooltip_color=” item_border_radius_tooltip=” item_box_shadow=” item_box_shadow_style=’0px’ item_box_shadow_color=” item_box_shadow_flip=” item_box_shadow_flip_style=’0px’ item_box_shadow_flip_color=” item_box_shadow_tooltip=” item_box_shadow_tooltip_style=’0px’ item_box_shadow_tooltip_color=” heading_tag=” heading_class=” link=” linktarget=” one_element_template=” sc_version=’1.0′ title__locked=” subtitle__locked=” icon__locked=” content__locked=” item_font_color__locked=” item_custom_icon__locked=” item_custom_title__locked=” item_custom_subtitle__locked=” item_custom_content__locked=” item_bg_color__locked=” item_custom_front_bg_type__locked=” item_custom_front_bg__locked=” item_custom_front_gradient_direction__locked=” item_custom_front_gradient_color1__locked=” item_custom_front_gradient_color2__locked=” item_custom_front_gradient_color3__locked=” item_custom_back_bg_type__locked=” item_custom_back_bg__locked=” item_custom_back_gradient_direction__locked=” item_custom_back_gradient_color1__locked=” item_custom_back_gradient_color2__locked=” item_custom_back_gradient_color3__locked=” item_border_front__locked=” item_border_front_width__locked=” item_border_front_color__locked=” item_border_flip__locked=” item_border_flip_width__locked=” item_border_flip_color__locked=” item_border_radius__locked=” item_border_tooltip__locked=” item_border_tooltip_width__locked=” item_border_tooltip_color__locked=” item_border_radius_tooltip__locked=” item_box_shadow__locked=” item_box_shadow_style__locked=” item_box_shadow_color__locked=” item_box_shadow_flip__locked=” item_box_shadow_flip_style__locked=” item_box_shadow_flip_color__locked=” item_box_shadow_tooltip__locked=” item_box_shadow_tooltip_style__locked=” item_box_shadow_tooltip_color__locked=” heading_tag__locked=” heading_class__locked=” link__locked=” linktarget__locked=”][/av_icongrid_item]
[av_icongrid_item title=’عنوان اول لیست’ icon=’43’ av_uid=’av-39rvstm’ element_template=” subtitle=’Grid Sub-Title’ item_font_color=” item_custom_icon=” item_custom_title=” item_custom_subtitle=” item_custom_content=” item_bg_color=” item_custom_front_bg_type=’bg_color’ item_custom_front_bg=” item_custom_front_gradient_direction=’vertical’ item_custom_front_gradient_color1=’#000000′ item_custom_front_gradient_color2=’#ffffff’ item_custom_front_gradient_color3=” item_custom_back_bg_type=’bg_color’ item_custom_back_bg=” item_custom_back_gradient_direction=’vertical’ item_custom_back_gradient_color1=’#000000′ item_custom_back_gradient_color2=’#ffffff’ item_custom_back_gradient_color3=” item_border_front=” item_border_front_width=” item_border_front_color=” item_border_flip=” item_border_flip_width=” item_border_flip_color=” item_border_radius=” item_border_tooltip=” item_border_tooltip_width=” item_border_tooltip_color=” item_border_radius_tooltip=” item_box_shadow=” item_box_shadow_style=’0px’ item_box_shadow_color=” item_box_shadow_flip=” item_box_shadow_flip_style=’0px’ item_box_shadow_flip_color=” item_box_shadow_tooltip=” item_box_shadow_tooltip_style=’0px’ item_box_shadow_tooltip_color=” heading_tag=” heading_class=” link=” linktarget=” one_element_template=” sc_version=’1.0′ title__locked=” subtitle__locked=” icon__locked=” content__locked=” item_font_color__locked=” item_custom_icon__locked=” item_custom_title__locked=” item_custom_subtitle__locked=” item_custom_content__locked=” item_bg_color__locked=” item_custom_front_bg_type__locked=” item_custom_front_bg__locked=” item_custom_front_gradient_direction__locked=” item_custom_front_gradient_color1__locked=” item_custom_front_gradient_color2__locked=” item_custom_front_gradient_color3__locked=” item_custom_back_bg_type__locked=” item_custom_back_bg__locked=” item_custom_back_gradient_direction__locked=” item_custom_back_gradient_color1__locked=” item_custom_back_gradient_color2__locked=” item_custom_back_gradient_color3__locked=” item_border_front__locked=” item_border_front_width__locked=” item_border_front_color__locked=” item_border_flip__locked=” item_border_flip_width__locked=” item_border_flip_color__locked=” item_border_radius__locked=” item_border_tooltip__locked=” item_border_tooltip_width__locked=” item_border_tooltip_color__locked=” item_border_radius_tooltip__locked=” item_box_shadow__locked=” item_box_shadow_style__locked=” item_box_shadow_color__locked=” item_box_shadow_flip__locked=” item_box_shadow_flip_style__locked=” item_box_shadow_flip_color__locked=” item_box_shadow_tooltip__locked=” item_box_shadow_tooltip_style__locked=” item_box_shadow_tooltip_color__locked=” heading_tag__locked=” heading_class__locked=” link__locked=” linktarget__locked=”][/av_icongrid_item]
[av_icongrid_item title=’عنوان اول لیست’ icon=’43’ av_uid=’av-b998wa’ element_template=” subtitle=’Grid Sub-Title’ item_font_color=” item_custom_icon=” item_custom_title=” item_custom_subtitle=” item_custom_content=” item_bg_color=” item_custom_front_bg_type=’bg_color’ item_custom_front_bg=” item_custom_front_gradient_direction=’vertical’ item_custom_front_gradient_color1=’#000000′ item_custom_front_gradient_color2=’#ffffff’ item_custom_front_gradient_color3=” item_custom_back_bg_type=’bg_color’ item_custom_back_bg=” item_custom_back_gradient_direction=’vertical’ item_custom_back_gradient_color1=’#000000′ item_custom_back_gradient_color2=’#ffffff’ item_custom_back_gradient_color3=” item_border_front=” item_border_front_width=” item_border_front_color=” item_border_flip=” item_border_flip_width=” item_border_flip_color=” item_border_radius=” item_border_tooltip=” item_border_tooltip_width=” item_border_tooltip_color=” item_border_radius_tooltip=” item_box_shadow=” item_box_shadow_style=’0px’ item_box_shadow_color=” item_box_shadow_flip=” item_box_shadow_flip_style=’0px’ item_box_shadow_flip_color=” item_box_shadow_tooltip=” item_box_shadow_tooltip_style=’0px’ item_box_shadow_tooltip_color=” heading_tag=” heading_class=” link=” linktarget=” one_element_template=” sc_version=’1.0′ title__locked=” subtitle__locked=” icon__locked=” content__locked=” item_font_color__locked=” item_custom_icon__locked=” item_custom_title__locked=” item_custom_subtitle__locked=” item_custom_content__locked=” item_bg_color__locked=” item_custom_front_bg_type__locked=” item_custom_front_bg__locked=” item_custom_front_gradient_direction__locked=” item_custom_front_gradient_color1__locked=” item_custom_front_gradient_color2__locked=” item_custom_front_gradient_color3__locked=” item_custom_back_bg_type__locked=” item_custom_back_bg__locked=” item_custom_back_gradient_direction__locked=” item_custom_back_gradient_color1__locked=” item_custom_back_gradient_color2__locked=” item_custom_back_gradient_color3__locked=” item_border_front__locked=” item_border_front_width__locked=” item_border_front_color__locked=” item_border_flip__locked=” item_border_flip_width__locked=” item_border_flip_color__locked=” item_border_radius__locked=” item_border_tooltip__locked=” item_border_tooltip_width__locked=” item_border_tooltip_color__locked=” item_border_radius_tooltip__locked=” item_box_shadow__locked=” item_box_shadow_style__locked=” item_box_shadow_color__locked=” item_box_shadow_flip__locked=” item_box_shadow_flip_style__locked=” item_box_shadow_flip_color__locked=” item_box_shadow_tooltip__locked=” item_box_shadow_tooltip_style__locked=” item_box_shadow_tooltip_color__locked=” heading_tag__locked=” heading_class__locked=” link__locked=” linktarget__locked=”][/av_icongrid_item]
[av_icongrid_item title=’عنوان اول لیست’ icon=’43’ av_uid=’av-2q3sz2i’ element_template=” subtitle=’Grid Sub-Title’ item_font_color=” item_custom_icon=” item_custom_title=” item_custom_subtitle=” item_custom_content=” item_bg_color=” item_custom_front_bg_type=’bg_color’ item_custom_front_bg=” item_custom_front_gradient_direction=’vertical’ item_custom_front_gradient_color1=’#000000′ item_custom_front_gradient_color2=’#ffffff’ item_custom_front_gradient_color3=” item_custom_back_bg_type=’bg_color’ item_custom_back_bg=” item_custom_back_gradient_direction=’vertical’ item_custom_back_gradient_color1=’#000000′ item_custom_back_gradient_color2=’#ffffff’ item_custom_back_gradient_color3=” item_border_front=” item_border_front_width=” item_border_front_color=” item_border_flip=” item_border_flip_width=” item_border_flip_color=” item_border_radius=” item_border_tooltip=” item_border_tooltip_width=” item_border_tooltip_color=” item_border_radius_tooltip=” item_box_shadow=” item_box_shadow_style=’0px’ item_box_shadow_color=” item_box_shadow_flip=” item_box_shadow_flip_style=’0px’ item_box_shadow_flip_color=” item_box_shadow_tooltip=” item_box_shadow_tooltip_style=’0px’ item_box_shadow_tooltip_color=” heading_tag=” heading_class=” link=” linktarget=” one_element_template=” sc_version=’1.0′ title__locked=” subtitle__locked=” icon__locked=” content__locked=” item_font_color__locked=” item_custom_icon__locked=” item_custom_title__locked=” item_custom_subtitle__locked=” item_custom_content__locked=” item_bg_color__locked=” item_custom_front_bg_type__locked=” item_custom_front_bg__locked=” item_custom_front_gradient_direction__locked=” item_custom_front_gradient_color1__locked=” item_custom_front_gradient_color2__locked=” item_custom_front_gradient_color3__locked=” item_custom_back_bg_type__locked=” item_custom_back_bg__locked=” item_custom_back_gradient_direction__locked=” item_custom_back_gradient_color1__locked=” item_custom_back_gradient_color2__locked=” item_custom_back_gradient_color3__locked=” item_border_front__locked=” item_border_front_width__locked=” item_border_front_color__locked=” item_border_flip__locked=” item_border_flip_width__locked=” item_border_flip_color__locked=” item_border_radius__locked=” item_border_tooltip__locked=” item_border_tooltip_width__locked=” item_border_tooltip_color__locked=” item_border_radius_tooltip__locked=” item_box_shadow__locked=” item_box_shadow_style__locked=” item_box_shadow_color__locked=” item_box_shadow_flip__locked=” item_box_shadow_flip_style__locked=” item_box_shadow_flip_color__locked=” item_box_shadow_tooltip__locked=” item_box_shadow_tooltip_style__locked=” item_box_shadow_tooltip_color__locked=” heading_tag__locked=” heading_class__locked=” link__locked=” linktarget__locked=”][/av_icongrid_item]
[av_icongrid_item title=’عنوان اول لیست’ icon=’43’ av_uid=’av-25sze0a’ element_template=” subtitle=’Grid Sub-Title’ item_font_color=” item_custom_icon=” item_custom_title=” item_custom_subtitle=” item_custom_content=” item_bg_color=” item_custom_front_bg_type=’bg_color’ item_custom_front_bg=” item_custom_front_gradient_direction=’vertical’ item_custom_front_gradient_color1=’#000000′ item_custom_front_gradient_color2=’#ffffff’ item_custom_front_gradient_color3=” item_custom_back_bg_type=’bg_color’ item_custom_back_bg=” item_custom_back_gradient_direction=’vertical’ item_custom_back_gradient_color1=’#000000′ item_custom_back_gradient_color2=’#ffffff’ item_custom_back_gradient_color3=” item_border_front=” item_border_front_width=” item_border_front_color=” item_border_flip=” item_border_flip_width=” item_border_flip_color=” item_border_radius=” item_border_tooltip=” item_border_tooltip_width=” item_border_tooltip_color=” item_border_radius_tooltip=” item_box_shadow=” item_box_shadow_style=’0px’ item_box_shadow_color=” item_box_shadow_flip=” item_box_shadow_flip_style=’0px’ item_box_shadow_flip_color=” item_box_shadow_tooltip=” item_box_shadow_tooltip_style=’0px’ item_box_shadow_tooltip_color=” heading_tag=” heading_class=” link=” linktarget=” one_element_template=” sc_version=’1.0′ title__locked=” subtitle__locked=” icon__locked=” content__locked=” item_font_color__locked=” item_custom_icon__locked=” item_custom_title__locked=” item_custom_subtitle__locked=” item_custom_content__locked=” item_bg_color__locked=” item_custom_front_bg_type__locked=” item_custom_front_bg__locked=” item_custom_front_gradient_direction__locked=” item_custom_front_gradient_color1__locked=” item_custom_front_gradient_color2__locked=” item_custom_front_gradient_color3__locked=” item_custom_back_bg_type__locked=” item_custom_back_bg__locked=” item_custom_back_gradient_direction__locked=” item_custom_back_gradient_color1__locked=” item_custom_back_gradient_color2__locked=” item_custom_back_gradient_color3__locked=” item_border_front__locked=” item_border_front_width__locked=” item_border_front_color__locked=” item_border_flip__locked=” item_border_flip_width__locked=” item_border_flip_color__locked=” item_border_radius__locked=” item_border_tooltip__locked=” item_border_tooltip_width__locked=” item_border_tooltip_color__locked=” item_border_radius_tooltip__locked=” item_box_shadow__locked=” item_box_shadow_style__locked=” item_box_shadow_color__locked=” item_box_shadow_flip__locked=” item_box_shadow_flip_style__locked=” item_box_shadow_flip_color__locked=” item_box_shadow_tooltip__locked=” item_box_shadow_tooltip_style__locked=” item_box_shadow_tooltip_color__locked=” heading_tag__locked=” heading_class__locked=” link__locked=” linktarget__locked=”][/av_icongrid_item]
[av_icongrid_item title=’عنوان اول لیست’ icon=’43’ av_uid=’av-1gwaft6′ element_template=” subtitle=’Grid Sub-Title’ item_font_color=” item_custom_icon=” item_custom_title=” item_custom_subtitle=” item_custom_content=” item_bg_color=” item_custom_front_bg_type=’bg_color’ item_custom_front_bg=” item_custom_front_gradient_direction=’vertical’ item_custom_front_gradient_color1=’#000000′ item_custom_front_gradient_color2=’#ffffff’ item_custom_front_gradient_color3=” item_custom_back_bg_type=’bg_color’ item_custom_back_bg=” item_custom_back_gradient_direction=’vertical’ item_custom_back_gradient_color1=’#000000′ item_custom_back_gradient_color2=’#ffffff’ item_custom_back_gradient_color3=” item_border_front=” item_border_front_width=” item_border_front_color=” item_border_flip=” item_border_flip_width=” item_border_flip_color=” item_border_radius=” item_border_tooltip=” item_border_tooltip_width=” item_border_tooltip_color=” item_border_radius_tooltip=” item_box_shadow=” item_box_shadow_style=’0px’ item_box_shadow_color=” item_box_shadow_flip=” item_box_shadow_flip_style=’0px’ item_box_shadow_flip_color=” item_box_shadow_tooltip=” item_box_shadow_tooltip_style=’0px’ item_box_shadow_tooltip_color=” heading_tag=” heading_class=” link=” linktarget=” one_element_template=” sc_version=’1.0′ title__locked=” subtitle__locked=” icon__locked=” content__locked=” item_font_color__locked=” item_custom_icon__locked=” item_custom_title__locked=” item_custom_subtitle__locked=” item_custom_content__locked=” item_bg_color__locked=” item_custom_front_bg_type__locked=” item_custom_front_bg__locked=” item_custom_front_gradient_direction__locked=” item_custom_front_gradient_color1__locked=” item_custom_front_gradient_color2__locked=” item_custom_front_gradient_color3__locked=” item_custom_back_bg_type__locked=” item_custom_back_bg__locked=” item_custom_back_gradient_direction__locked=” item_custom_back_gradient_color1__locked=” item_custom_back_gradient_color2__locked=” item_custom_back_gradient_color3__locked=” item_border_front__locked=” item_border_front_width__locked=” item_border_front_color__locked=” item_border_flip__locked=” item_border_flip_width__locked=” item_border_flip_color__locked=” item_border_radius__locked=” item_border_tooltip__locked=” item_border_tooltip_width__locked=” item_border_tooltip_color__locked=” item_border_radius_tooltip__locked=” item_box_shadow__locked=” item_box_shadow_style__locked=” item_box_shadow_color__locked=” item_box_shadow_flip__locked=” item_box_shadow_flip_style__locked=” item_box_shadow_flip_color__locked=” item_box_shadow_tooltip__locked=” item_box_shadow_tooltip_style__locked=” item_box_shadow_tooltip_color__locked=” heading_tag__locked=” heading_class__locked=” link__locked=” linktarget__locked=”][/av_icongrid_item]
[av_icongrid_item title=’عنوان اول لیست’ icon=’43’ av_uid=’av-1060c96′ element_template=” subtitle=’Grid Sub-Title’ item_font_color=” item_custom_icon=” item_custom_title=” item_custom_subtitle=” item_custom_content=” item_bg_color=” item_custom_front_bg_type=’bg_color’ item_custom_front_bg=” item_custom_front_gradient_direction=’vertical’ item_custom_front_gradient_color1=’#000000′ item_custom_front_gradient_color2=’#ffffff’ item_custom_front_gradient_color3=” item_custom_back_bg_type=’bg_color’ item_custom_back_bg=” item_custom_back_gradient_direction=’vertical’ item_custom_back_gradient_color1=’#000000′ item_custom_back_gradient_color2=’#ffffff’ item_custom_back_gradient_color3=” item_border_front=” item_border_front_width=” item_border_front_color=” item_border_flip=” item_border_flip_width=” item_border_flip_color=” item_border_radius=” item_border_tooltip=” item_border_tooltip_width=” item_border_tooltip_color=” item_border_radius_tooltip=” item_box_shadow=” item_box_shadow_style=’0px’ item_box_shadow_color=” item_box_shadow_flip=” item_box_shadow_flip_style=’0px’ item_box_shadow_flip_color=” item_box_shadow_tooltip=” item_box_shadow_tooltip_style=’0px’ item_box_shadow_tooltip_color=” heading_tag=” heading_class=” link=” linktarget=” one_element_template=” sc_version=’1.0′ title__locked=” subtitle__locked=” icon__locked=” content__locked=” item_font_color__locked=” item_custom_icon__locked=” item_custom_title__locked=” item_custom_subtitle__locked=” item_custom_content__locked=” item_bg_color__locked=” item_custom_front_bg_type__locked=” item_custom_front_bg__locked=” item_custom_front_gradient_direction__locked=” item_custom_front_gradient_color1__locked=” item_custom_front_gradient_color2__locked=” item_custom_front_gradient_color3__locked=” item_custom_back_bg_type__locked=” item_custom_back_bg__locked=” item_custom_back_gradient_direction__locked=” item_custom_back_gradient_color1__locked=” item_custom_back_gradient_color2__locked=” item_custom_back_gradient_color3__locked=” item_border_front__locked=” item_border_front_width__locked=” item_border_front_color__locked=” item_border_flip__locked=” item_border_flip_width__locked=” item_border_flip_color__locked=” item_border_radius__locked=” item_border_tooltip__locked=” item_border_tooltip_width__locked=” item_border_tooltip_color__locked=” item_border_radius_tooltip__locked=” item_box_shadow__locked=” item_box_shadow_style__locked=” item_box_shadow_color__locked=” item_box_shadow_flip__locked=” item_box_shadow_flip_style__locked=” item_box_shadow_flip_color__locked=” item_box_shadow_tooltip__locked=” item_box_shadow_tooltip_style__locked=” item_box_shadow_tooltip_color__locked=” heading_tag__locked=” heading_class__locked=” link__locked=” linktarget__locked=”][/av_icongrid_item]
[av_icongrid_item title=’عنوان اول لیست’ icon=’43’ av_uid=’av-mcxjai’ element_template=” subtitle=’Grid Sub-Title’ item_font_color=” item_custom_icon=” item_custom_title=” item_custom_subtitle=” item_custom_content=” item_bg_color=” item_custom_front_bg_type=’bg_color’ item_custom_front_bg=” item_custom_front_gradient_direction=’vertical’ item_custom_front_gradient_color1=’#000000′ item_custom_front_gradient_color2=’#ffffff’ item_custom_front_gradient_color3=” item_custom_back_bg_type=’bg_color’ item_custom_back_bg=” item_custom_back_gradient_direction=’vertical’ item_custom_back_gradient_color1=’#000000′ item_custom_back_gradient_color2=’#ffffff’ item_custom_back_gradient_color3=” item_border_front=” item_border_front_width=” item_border_front_color=” item_border_flip=” item_border_flip_width=” item_border_flip_color=” item_border_radius=” item_border_tooltip=” item_border_tooltip_width=” item_border_tooltip_color=” item_border_radius_tooltip=” item_box_shadow=” item_box_shadow_style=’0px’ item_box_shadow_color=” item_box_shadow_flip=” item_box_shadow_flip_style=’0px’ item_box_shadow_flip_color=” item_box_shadow_tooltip=” item_box_shadow_tooltip_style=’0px’ item_box_shadow_tooltip_color=” heading_tag=” heading_class=” link=” linktarget=” one_element_template=” sc_version=’1.0′ title__locked=” subtitle__locked=” icon__locked=” content__locked=” item_font_color__locked=” item_custom_icon__locked=” item_custom_title__locked=” item_custom_subtitle__locked=” item_custom_content__locked=” item_bg_color__locked=” item_custom_front_bg_type__locked=” item_custom_front_bg__locked=” item_custom_front_gradient_direction__locked=” item_custom_front_gradient_color1__locked=” item_custom_front_gradient_color2__locked=” item_custom_front_gradient_color3__locked=” item_custom_back_bg_type__locked=” item_custom_back_bg__locked=” item_custom_back_gradient_direction__locked=” item_custom_back_gradient_color1__locked=” item_custom_back_gradient_color2__locked=” item_custom_back_gradient_color3__locked=” item_border_front__locked=” item_border_front_width__locked=” item_border_front_color__locked=” item_border_flip__locked=” item_border_flip_width__locked=” item_border_flip_color__locked=” item_border_radius__locked=” item_border_tooltip__locked=” item_border_tooltip_width__locked=” item_border_tooltip_color__locked=” item_border_radius_tooltip__locked=” item_box_shadow__locked=” item_box_shadow_style__locked=” item_box_shadow_color__locked=” item_box_shadow_flip__locked=” item_box_shadow_flip_style__locked=” item_box_shadow_flip_color__locked=” item_box_shadow_tooltip__locked=” item_box_shadow_tooltip_style__locked=” item_box_shadow_tooltip_color__locked=” heading_tag__locked=” heading_class__locked=” link__locked=” linktarget__locked=”][/av_icongrid_item]
[/av_icongrid]

[av_layout_row border=’av-border-top-bottom av-border-cells’ min_height_percent=” min_height_pc=’25’ min_height=’0′ color=’main_color’ mobile=’av-flex-cells’ mobile_breaking=” mobile_column_order=” id=” custom_class=” template_class=” aria_label=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-29f0giy’ sc_version=’1.0′]
[av_cell_one_fifth vertical_align=’top’ padding=” padding_sync=’true’ background=’bg_gradient’ background_color=” background_gradient_direction=’vertical’ background_gradient_color1=’#7bb0e7′ background_gradient_color2=’#ffffff’ background_gradient_color3=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ link=” linktarget=” link_hover=” mobile_display=” mobile_col_pos=’0′ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-l4147sge’ sc_version=’1.0′]

[av_font_icon icon=’ue827′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” size=’40px’ position=’left’ color=’#0f8589′ link=” linktarget=” sonar_effect_effect=” sonar_effect_color=” sonar_effect_duration=’1′ sonar_effect_scale=” sonar_effect_opac=’0.5′ animation=” id=” custom_class=” template_class=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l414d5uf’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

[/av_cell_one_fifth][av_cell_one_fifth av_uid=’av-1mzbt9m’]

[av_font_icon icon=’ue8d7′ font=’entypo-fontello’ style=” caption=” size=’40px’ position=’left’ color=’#009b5d’ link=” linktarget=” sonar_effect_effect=” sonar_effect_color=” sonar_effect_duration=’1′ sonar_effect_scale=” sonar_effect_opac=’0.5′ animation=” id=” custom_class=” template_class=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l414el6y’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=”][/av_font_icon]

[/av_cell_one_fifth][av_cell_one_fifth vertical_align=’top’ padding=” padding_sync=’true’ background=’bg_color’ background_color=’#6ec900′ background_gradient_direction=’vertical’ background_gradient_color1=’#000000′ background_gradient_color2=’#ffffff’ background_gradient_color3=” src=’https://romiani.com/wp-content/uploads/2022/06/electronicpart5.jpg’ attachment=’76783′ attachment_size=’full’ background_attachment=’scroll’ background_position=’center center’ background_repeat=’no-repeat’ link=’manually,https://romiani.com/product-category/%d9%82%d8%b7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c-electronicparts/’ linktarget=” link_hover=’opacity80′ mobile_display=” mobile_col_pos=’0′ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-1bukxze’ sc_version=’1.0′]

[/av_cell_one_fifth][av_cell_one_fifth vertical_align=’top’ padding=” background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_direction=’vertical’ background_gradient_color1=’#000000′ background_gradient_color2=’#ffffff’ background_gradient_color3=” src=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ link=” linktarget=” link_hover=” mobile_display=” mobile_col_pos=’0′ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-ywitmy’ sc_version=’1.0′]

[/av_cell_one_fifth][av_cell_one_fifth vertical_align=’top’ padding=” background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_direction=’vertical’ background_gradient_color1=’#000000′ background_gradient_color2=’#ffffff’ background_gradient_color3=” src=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ link=” linktarget=” link_hover=” mobile_display=” mobile_col_pos=’0′ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-u0rnuy’ sc_version=’1.0′]

[/av_cell_one_fifth]
[/av_layout_row]

[av_animated_numbers number=’4112′ start_from=’0′ icon_select=’av-icon-before’ icon=’ue859′ font=’entypo-fontello’ number_format=” circle=” circle_custom=” circle_border_style=’none’ circle_border_color=” circle_bg_color=” circle_border_width=” circle_size=” box_shadow=’none’ box_shadow_style=’0px,0px,0px,0px’ box_shadow_color=” circle_mobile=” font_size=” av-medium-font-size-number=” av-small-font-size-number=” av-mini-font-size-number=” font_size_description=” av-medium-font-size-text=” av-small-font-size-text=” av-mini-font-size-text=” color=’font-custom’ custom_color=’#137500′ custom_color_desc=’#f44207′ timer=’5′ link=” linktarget=” sonar_effect_effect=” sonar_effect_color=’#67a800′ sonar_effect_duration=’1′ sonar_effect_scale=” sonar_effect_opac=’0.5′ id=” custom_class=” template_class=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l3xmmxx1′ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=”]
تعداد سفارشات ثبت شده تا کنون
[/av_animated_numbers]

[av_cat_list list_title=’دسته ها’ color=” custom_font=” cat_style=’uppercase’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-l3xmqw1g’ sc_version=’1.0′]

[av_countdown date=’06 / 21 / 2022′ hour=’21’ minute=’13’ timezone=’Asia/Tehran’ min=’1′ max=’5′ align=’av-align-center’ size=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” size-text=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” style=’av-default-style’ color_numbers=” color_timeunit=” alb_description=” id=” custom_class=” template_class=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l3xmpqu6′ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=”]

[av_notification title=’توجه بفرمایید’ icon_select=’yes’ icon=’ue8d2′ font=’entypo-fontello’ close_btn=” cookie_lifetime=’60’ size=’large’ color=’green’ custom_bg=’#444444′ gradient_bg_direction=’vertical’ gradient_bg_1=’#000000′ gradient_bg_2=’#ffffff’ gradient_bg_3=” custom_font=’#ffffff’ nb_border=” nb_border_width=” nb_border_width_sync=’true’ nb_border_color=” border=” border_radius=” border_radius_sync=’true’ box_shadow=” box_shadow_style=’0px,0px,0px,0px’ box_shadow_color=” sonar_effect_effect=” sonar_effect_color=” sonar_effect_duration=’1′ sonar_effect_scale=” sonar_effect_opac=’0.5′ custom_class=” template_class=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l3xmonbj’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=”]
این یک اطلاعیه از برخی وقایع است.
[/av_notification]

[av_team_member name=’John Doe’ job=’عنوان شغل شخص’ src=’https://romiani.com/wp-content/uploads/2022/06/board-assembly3.jpg’ attachment=’76552′ attachment_size=’full’ description=’i7utruuyli’ image_size=” image_width=” border=” border_width=” border_width_sync=’true’ border_color=” border_radius=” border_radius_sync=’true’ size-name=” av-medium-font-size-name=” av-small-font-size-name=” av-mini-font-size-name=” size-job=” av-medium-font-size-job=” av-small-font-size-job=” av-mini-font-size-job=” size-description=” av-medium-font-size-description=” av-small-font-size-description=” av-mini-font-size-description=” font_color=” custom_title=” custom_job=” custom_content=” custom_icon=” custom_icon_hover=” img_scrset=” lazy_loading=’disabled’ id=” custom_class=” template_class=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l3xmlthv’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=”]
[av_team_icon title=’تلگرام’ link=’https://t.me/okled’ link_target=” icon=’ue8b7′ font=’entypo-fontello’ element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l3xmkfum’ sc_version=’1.0′]
[/av_team_member]

[av_toggle_container faq_markup=” initial=’1′ mode=’accordion’ sort=’true’ styling=” colors=” font_color=” background_color=” border_color=” toggle_icon_color=” colors_current=” font_color_current=” toggle_icon_color_current=” background_current=” background_color_current=” background_gradient_current_direction=’vertical’ background_gradient_current_color1=’#000000′ background_gradient_current_color2=’#ffffff’ background_gradient_current_color3=” hover_colors=” hover_font_color=” hover_background_color=” hover_toggle_icon_color=” size-toggle=” av-medium-font-size-toggle=” av-small-font-size-toggle=” av-mini-font-size-toggle=” size-content=” av-medium-font-size-content=” av-small-font-size-content=” av-mini-font-size-content=” heading_tag=” heading_class=” alb_description=” id=” custom_class=” template_class=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l4144tje’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=”]
[av_toggle title=’آیتم اول’ tags=” custom_id=’test1′ element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l4144as9′ sc_version=’1.0′]

[/av_toggle]
[av_toggle title=’آیتم دوم’ tags=” custom_id=’test2′ element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l4144rnn’ sc_version=’1.0′]

[/av_toggle]
[/av_toggle_container]

[av_social_share title=’اشتراک این مطلب’ buttons=’custom’ btn_action=” share_facebook=’aviaTBshare_facebook’ share_twitter=’aviaTBshare_twitter’ share_whatsapp=’aviaTBshare_whatsapp’ share_pinterest=’aviaTBshare_pinterest’ share_linkedin=’aviaTBshare_linkedin’ share_mail=’aviaTBshare_mail’ yelp_link=’https://www.yelp.com’ share_instagram=’aviaTBshare_instagram’ share_youtube=’aviaTBshare_youtube’ facebook_profile=” twitter_profile=” whatsapp_profile=” pinterest_profile=” reddit_profile=” linkedin_profile=” tumblr_profile=” vk_profile=” mail_profile=” yelp_profile=” five_100_px_profile=” behance_profile=” dribbble_profile=” flickr_profile=” instagram_profile=” skype_profile=” soundcloud_profile=” vimeo_profile=” xing_profile=” youtube_profile=” style=” alignment=” alb_description=” id=” custom_class=” template_class=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l3xmf9e1′ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=”]

[avia_sc_search placeholder=’جستجو در سایت …’ label_text=’پیدا کردن’ icon_display=’button’ icon=’ue803′ font=’entypo-fontello’ post_types=” numberposts=’5′ display=’ajax’ ajax_location=’form’ ajax_container=’#my_container’ results_hide_titles=’aviaTBresults_hide_titles’ custom_input_size=” custom_button_size=” custom_height=” radius=” radius_sync=’true’ border_width=” border_color=” custom_border_color=” input_color=” custom_input_color=” input_bg=” custom_input_bg=” button_color=” custom_button_color=” button_bg=” custom_button_bg=” results_padding=” results_padding_sync=’true’ results_margin=” results_margin_sync=’true’ results_color=” custom_results_color=” custom_results_content=” custom_results_icon=” results_bg=” custom_results_bg=” id=” custom_class=” template_class=” av_uid=’av-l3xm55jb’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=”]

[av_timeline orientation=’vertical’ placement_v=’alternate’ placement_h=’top’ slides_num=’3′ content_appearence=” custom_date_size=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” custom_title_size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” custom_content_size=” av-medium-font-size-content=” av-small-font-size-content=” av-mini-font-size-content=” contentbox_bg_color=” custom_contentbox_bg_color=” font_color=” custom_date=” custom_title=” custom_content=” icon_color=” icon_custom_bg=” icon_custom_font=” icon_custom_border=” animation=” alb_description=” id=” custom_class=” template_class=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l3xme5ge’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=”]
[av_timeline_item date=’1395′ title=’نقطه عطف 1′ icon_image=’icon’ number_arrow=” icon=’4′ font=’entypo-fontello’ image=’https://romiani.com/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-template-builder/images/placeholder.jpg’ attachment=” attachment_size=” milestone_valign=’baseline’ milestone_color=” custom_milestone_color=” link=” linktarget=” linkelement=’all’ custom_id=” custom_class=” template_class=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l3xme2wj’ sc_version=’1.0′][/av_timeline_item]
[av_timeline_item date=’1396′ title=’نقطه عطف 2′ icon=’47’ element_template=” icon_image=’icon’ number_arrow=” image=’https://romiani.com/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-template-builder/images/placeholder.jpg’ milestone_valign=’baseline’ milestone_color=” custom_milestone_color=” link=” linktarget=” linkelement=’all’ custom_id=” custom_class=” template_class=” one_element_template=” av_uid=’av-1ro6cfe’ sc_version=’1.0′][/av_timeline_item]
[av_timeline_item date=’2018′ title=’نقطه عطف 3′ icon=’62’ element_template=” icon_image=’icon’ number_arrow=” image=’https://romiani.com/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-template-builder/images/placeholder.jpg’ milestone_valign=’baseline’ milestone_color=” custom_milestone_color=” link=” linktarget=” linkelement=’all’ custom_id=” custom_class=” template_class=” one_element_template=” av_uid=’av-1azdtvu’ sc_version=’1.0′][/av_timeline_item]
[/av_timeline]

[av_mailchimp list=” double_opt_in=’true’ on_send=” sent=’با تشکر از عضویت شما در خبرنامه ما!’ link=” color=” hide_labels=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” alb_description=” id=” custom_class=” template_class=” av_uid=’av-x0vzbe’ sc_version=’1.0′][/av_mailchimp]

[av_tab_section initial=’1′ tab_pos=’av-tab-above-content’ content_height=” tab_arrows=’av-tab-above-content’ tab_padding=’default’ padding=’default’ bg_color=” color=” active_color=” color_hover=” active_color_hover=” transition=’av-tab-no-transition’ av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” id=” custom_class=” template_class=” aria_label=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_admin_tab_active=’1′ av_uid=’av-4tqby4q’ sc_version=’1.0′]
[av_tab_sub_section av_uid=’av-1kfdka’]

[av_image_hotspot src=’https://romiani.com/wp-content/uploads/2022/06/tester.jpg’ attachment=’76545′ attachment_size=’full’ image_size=” hotspot_layout=’numbered’ animation=’fade-in’ hotspot_tooltip_display=” img_scrset=” lazy_loading=’disabled’ hotspot_mobile=’aviaTBhotspot_mobile’ id=” custom_class=” template_class=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l3xiid9v’ sc_version=’1.0′][/av_image_hotspot]

[/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section av_uid=’av-3q171my’]

[av_slideshow_accordion slide_type=’image-based’ link=’category’ wc_prod_visible=” wc_prod_hidden=’hide’ wc_prod_featured=” prod_order_by=” prod_order=” date_filter=” date_filter_start=” date_filter_end=” date_filter_format=’yy/mm/dd’ period_filter_unit_1=’1′ period_filter_unit_2=’year’ items=’5′ offset=’0′ title=’active’ size=’featured’ accordion_align=” custom_title_size=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” custom_excerpt_size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” title_color=” excerpt_color=” autoplay=’false’ interval=’5′ heading_tag=” heading_class=” img_scrset=” lazy_loading=’disabled’ id=” custom_class=” template_class=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l3xijkuo’ sc_version=’1.0′]
[av_slide_accordion id=’76532′ element_template=” title=” av_uid=’av-2fef36y’][/av_slide_accordion]
[av_slide_accordion id=’76511′ element_template=” title=” av_uid=’av-82tqfe’][/av_slide_accordion]
[av_slide_accordion id=’76499′ element_template=” title=” av_uid=’av-1k95fm2′][/av_slide_accordion]
[/av_slideshow_accordion]

[/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section av_uid=’av-3o9yt6y’]

[av_masonry_gallery ids=’75940′ caption_elements=’title excerpt’ caption_styling=” caption_display=’always’ size=’flex’ orientation=” image_size=’masonry’ gap=’large’ columns=’flexible’ av-medium-columns=” av-small-columns=” av-mini-columns=” items=’24’ paginate=’none’ color=” custom_bg=” overlay_fx=’active’ animation=’active’ container_links=’active’ link_dest=” lightbox_text=” img_scrset=” lazy_loading=’disabled’ id=” custom_class=” template_class=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l3xil046′ sc_version=’1.0′]

[/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section av_uid=’av-31up622′]

[av_feature_image_slider link=’category,142′ contents=’title_read_more’ wc_prod_visible=” wc_prod_hidden=’hide’ wc_prod_featured=” prod_order_by=” prod_order=” date_filter=” date_filter_start=” date_filter_end=” date_filter_format=’yy/mm/dd’ period_filter_unit_1=’1′ period_filter_unit_2=’year’ items=’3′ offset=’enforce_duplicates’ slider_size=’16:9′ control_layout=’av-control-default’ preview_mode=’auto’ image_size=’portfolio’ size-title=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” title_color=” content_color=” animation=’fade’ autoplay=’no’ interval=’5′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” heading_tag=” heading_class=” id=” custom_class=” template_class=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l3xlfbgx’ sc_version=’1.0′]

[/av_tab_sub_section]
[/av_tab_section]

[cat_promo heading=’16’ imgsize=’100′ style=’custom-sub’ subheading_size=’15’ label=’اکنون خرید کنید’ link=’manually,https://romiani.com/product-category/%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%ac%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%be%d9%86%d9%84-paneltools/’ link_target=” size=’medium’ icon_select=’yes-right-icon’ icon_hover=’aviaTBicon_hover’ icon=’ue859′ font=’entypo-fontello’ headingcolor=” headingcustom_font=” subcolor=” custom_subfont=” color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-l3r37t93′ sc_version=’1.0′]
قطعات الکترونیک
[/cat_promo]

[av_wctracking av_uid=’av-pv5fje’ sc_version=’1.0′]

[av_gallery ids=” style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ link_dest=” lightbox_text=’caption’ lazyload=’avia_lazyload’ img_scrset=” html_lazy_loading=’disabled’ av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” alb_description=” id=” custom_class=” template_class=” element_template=” one_element_template=” show_locked_options_fakearg=” av_uid=’av-rcsl56′ sc_version=’1.0′]

[av_tab_section initial=’1′ tab_pos=’av-tab-above-content’ content_height=” tab_arrows=’av-tab-above-content’ tab_padding=’default’ padding=’default’ bg_color=” color=” active_color=” color_hover=” active_color_hover=” transition=’av-tab-no-transition’ av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” id=” custom_class=” template_class=” aria_label=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_admin_tab_active=’4′ av_uid=’av-749q422′ sc_version=’1.0′]
[av_tab_sub_section av_uid=’av-6q6ad62′]

[av_partner heading=” type=’slider’ navigation=’arrows’ columns=’3′ size=’no scaling’ img_size_behave=” border=” img_border=” img_border_width=” img_border_width_sync=’true’ img_border_color=” border_radius=” border_radius_sync=’true’ box_shadow=” box_shadow_style=’0px,0px,0px,0px’ box_shadow_color=” padding=” padding_sync=’true’ heading_tag=” heading_class=” animation=’slide’ autoplay=’false’ interval=’5′ img_scrset=” lazy_loading=’disabled’ el_id=” custom_class=” template_class=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l3xlgx5x’ sc_version=’1.0′]
[av_partner_logo id=’75932′ hover=” link=” link_target=” linktitle=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l3xlgvsv’ sc_version=’1.0′]

[/av_partner]

[/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section av_uid=’av-6744ah6′]

[promo_modern promo_type=’custom’ page_link=’53387′ post_link=’605′ custom_link=’https://romiani.com/product/%d9%82%d8%a7%d9%be%da%a9-%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%ac%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%84%db%8c%da%a9%d9%88%db%8c%db%8c%d8%af-2l25s/’ promo_image=’https://romiani.com/wp-content/uploads/2022/06/IMG_20210220_111342_330-300×169.jpg’ attachment=’76546′ attachment_size=’medium’ new_title=” extratag=” img_size=’gallery’ heading_size=’30’ extra_bg=’#0074aa’ overlay=’0.6′ overlay_start=’10’ overlay_end=’50’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-l3xljvvc’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=’rgb(241, 241, 241)’][/promo_modern]

[/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section av_uid=’av-5yyu5vu’]

[modal_button modal_size=’small’ label=’کلیک کنید’ link=’pa_نوع-قطعه,1293′ size=’small’ position=’center’ label_display=” icon_select=’yes’ icon_hover=’aviaTBicon_hover’ icon=’ue83d’ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-l3xlmfp9′ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=’rgb(241, 241, 241)’]

[/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section av_uid=’av-5fx0y5m’]

[ss_appcard card=’banner’ title=’Romiani’ appicon=’https://romiani.com/wp-content/uploads/2022/06/ANDROID1.png’ attachment=’76547,’ attachment_size=’full,’ bgart=’https://romiani.com/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-template-builder/images/placeholder.jpg’ currencycode=” currencysym=” price=” version=” updated=” apptype=’ShoppingApplication’ appcat=” rating=’5star’ specificrating=” ratingcount=” credits=” ribbon=” trailer=’https://romiani.com/%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1/gjfdgfdh’ trailer_btn=’VIEW PROMO’ alt_link=’hidebtn’ alt_btn=’LEARN MORE’ description=’hfgjghsgfdg’ apple_btn=’https://romiani.com/Romiani.apk’ google_btn=” amazon_btn=” windows_btn=” title_size=’32’ title_color=’#ffffff’ credit_size=’14’ credit_color=’#9ac7fa’ ribbon_text=’#fff’ ribbon_color=’#39d’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-l3xlryha’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=”]

[/av_tab_sub_section]
[/av_tab_section]

[av_tab_section initial=’1′ tab_pos=’av-tab-above-content’ content_height=” tab_arrows=’av-tab-above-content’ tab_padding=’default’ padding=’default’ bg_color=” color=” active_color=” color_hover=” active_color_hover=” transition=’av-tab-no-transition’ av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” id=” custom_class=” template_class=” aria_label=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_admin_tab_active=’3′ av_uid=’av-50wd7pm’ sc_version=’1.0′]
[av_tab_sub_section av_uid=’av-486spje’]

[ribbon_heading heading=’سلام’ size=’16’ custom_font=’#ffffff’ custom_bg=’#74a6d9′ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-l3xlskxr’ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=”][/ribbon_heading]

[/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section av_uid=’av-44nbsx6′]

[ss_moviecard card=’banner’ title=’برداشتن لیکویید تلویزیون توسط قاپک مدل 2L25S’ boxart=’https://romiani.com/wp-content/uploads/2022/06/IMG_20210220_111342_330-300×169.jpg’ attachment=’76546,’ attachment_size=’medium,’ bgart=’https://romiani.com/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-template-builder/images/placeholder.jpg’ year=” rating=” credits=” duration=” genre=” ribbon=” trailer=’https://romiani.com/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d9%85%da%a9%d8%b4-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%82%d8%a7%d9%be%da%a9/’ trailer_btn=’WATCH TRAILER’ alt_link=’hidebtn’ alt_btn=’LEARN MORE’ description=’khjgfdsdfghjkl;‘\’;lkjhgf’ title_size=’32’ title_color=’#ffffff’ credit_size=’20’ credit_color=’#9ac7fa’ ribbon_text=’#fff’ ribbon_color=’#39d’ custom_class=” template_class=” av_uid=’av-l3xlvd3o’ sc_version=’1.0′]

[/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section av_uid=’av-brh40a’]

[/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section av_uid=’av-2yuxpka’]

[/av_tab_sub_section]
[/av_tab_section]

[av_tab_section initial=’1′ tab_pos=’av-tab-above-content’ content_height=” tab_arrows=’av-tab-above-content’ tab_padding=’default’ padding=’default’ bg_color=” color=” active_color=” color_hover=” active_color_hover=” transition=’av-tab-no-transition’ av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” id=” custom_class=” template_class=” aria_label=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_admin_tab_active=’1′ av_uid=’av-989i4q’ sc_version=’1.0′]
[av_tab_sub_section av_uid=’av-26czjxm’][/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section av_uid=’av-1tiogp6′][/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section av_uid=’av-ytd84q’][/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section av_uid=’av-jecy0a’][/av_tab_sub_section]
[/av_tab_section]

[av_tab_section initial=’1′ tab_pos=’av-tab-above-content’ content_height=” tab_arrows=’av-tab-above-content’ tab_padding=’default’ padding=’default’ bg_color=” color=” active_color=” color_hover=” active_color_hover=” transition=’av-tab-no-transition’ av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” id=” custom_class=” template_class=” aria_label=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_admin_tab_active=’1′ av_uid=’av-utqju’ sc_version=’1.0′]
[av_tab_sub_section av_uid=’av-22qs1xm’]

[av_postslider link=’category,142′ wc_prod_visible=” wc_prod_hidden=’hide’ wc_prod_featured=” prod_order_by=” prod_order=” date_filter=” date_filter_start=” date_filter_end=” date_filter_format=’yy/mm/dd’ period_filter_unit_1=’1′ period_filter_unit_2=’year’ items=’9′ offset=’0′ contents=’excerpt’ columns=’3′ preview_mode=’auto’ image_size=’portfolio’ autoplay=’no’ interval=’5′ img_scrset=” lazy_loading=’disabled’ alb_description=” id=” custom_class=” template_class=” element_template=” one_element_template=” av_uid=’av-l3xmdada’ sc_version=’1.0′]

[/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section av_uid=’av-1muzcju’]

[/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section av_uid=’av-zlagei’]

[/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section av_uid=’av-krycp6′]

[/av_tab_sub_section]
[/av_tab_section]

[av_masonry_gallery ids=” caption_elements=’title excerpt’ caption_styling=’always’ caption_display=’always’ size=’flex’ orientation=” image_size=’masonry’ gap=’large’ columns=’flexible’ av-medium-columns=” av-small-columns=” av-mini-columns=” items=’24’ paginate=’none’ color=” custom_bg=” overlay_fx=’active’ animation=’active’ container_links=’active’ link_dest=” lightbox_text=” img_scrset=” lazy_loading=’disabled’ av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” id=” custom_class=” template_class=” element_template=” one_element_template=” show_locked_options_fakearg=” av_uid=’av-1dilfre’ sc_version=’1.0′]

[app_store_button app_store=” store_link=” badge_width=” badge_mobile=’100′ badge_float=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av_uid=’av-ll6qi2′ sc_version=’1.0′]

[av_notification title=’یادداشت’ icon_select=’yes’ icon=” close_btn=” cookie_lifetime=’60’ size=’large’ color=’green’ custom_bg=’#444444′ gradient_bg_direction=’vertical’ gradient_bg_1=’#000000′ gradient_bg_2=’#ffffff’ gradient_bg_3=” custom_font=’#ffffff’ nb_border=” nb_border_width=” nb_border_color=” border=” border_radius=” box_shadow=” box_shadow_style=’0px’ box_shadow_color=” sonar_effect_effect=” sonar_effect_color=” sonar_effect_duration=’1′ sonar_effect_scale=” sonar_effect_opac=’0.5′ av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” custom_class=” template_class=” element_template=” one_element_template=” show_locked_options_fakearg=” av_uid=’av-ijvju2′ sc_version=’1.0′]
این یک اطلاعیه از برخی وقایع است.
[/av_notification]

[av_tab_section initial=’1′ tab_pos=’av-tab-above-content’ content_height=” tab_arrows=’av-tab-above-content’ tab_padding=’default’ padding=’default’ bg_color=” color=” active_color=” color_hover=” active_color_hover=” transition=’av-tab-no-transition’ av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” id=” custom_class=” template_class=” aria_label=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_admin_tab_active=’1′ av_uid=’av-2dbrbxm’ sc_version=’1.0′]
[av_tab_sub_section av_uid=’av-1wh2mi2′][/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section av_uid=’av-1mtdh7u’][/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section av_uid=’av-168e4y2′][/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section av_uid=’av-ianbyi’][/av_tab_sub_section]
[/av_tab_section]

[av_font_icon icon=” style=” caption=” size=’40px’ position=’left’ color=” link=” linktarget=” sonar_effect_effect=” sonar_effect_color=” sonar_effect_duration=’1′ sonar_effect_scale=” sonar_effect_opac=’0.5′ animation=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” id=” custom_class=” template_class=” element_template=” one_element_template=” show_locked_options_fakearg=” av_uid=’av-td0gtm’ sc_version=’1.0′][/av_font_icon]

[av_font_icon icon=” style=” caption=” size=’40px’ position=’left’ color=” link=” linktarget=” sonar_effect_effect=” sonar_effect_color=” sonar_effect_duration=’1′ sonar_effect_scale=” sonar_effect_opac=’0.5′ animation=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” id=” custom_class=” template_class=” element_template=” one_element_template=” show_locked_options_fakearg=” av_uid=’av-ikajyi’ sc_version=’1.0′][/av_font_icon]

[av_table purpose=’pricing’ pricing_table_design=’avia_pricing_default’ pricing_hidden_cells=” caption=” responsive_styling=’avia_responsive_table’ av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” alb_description=” id=” custom_class=” template_class=” av_uid=’av-14kk2ne’ sc_version=’1.0′][/av_table]

[av_one_fourth first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ custom_margin=” margin=’0px’ mobile_breaking=” mobile_column_order=” min_col_height=” padding=” svg_div_top=” svg_div_top_color=’#333333′ svg_div_top_width=’100′ svg_div_top_height=’50’ svg_div_top_max_height=’none’ svg_div_top_flip=” svg_div_top_invert=” svg_div_top_front=” svg_div_top_opacity=” svg_div_top_preview=” svg_div_bottom=” svg_div_bottom_color=’#333333′ svg_div_bottom_width=’100′ svg_div_bottom_height=’50’ svg_div_bottom_max_height=’none’ svg_div_bottom_flip=” svg_div_bottom_invert=” svg_div_bottom_front=” svg_div_bottom_opacity=” svg_div_bottom_preview=” border=” border_style=’solid’ border_color=” radius=” column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_direction=’vertical’ background_gradient_color1=’#000000′ background_gradient_color2=’#ffffff’ background_gradient_color3=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight=” highlight_size=” animation=” link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” mobile_display=” mobile_col_pos=’0′ id=” custom_class=” template_class=” aria_label=” element_template=” one_element_template=” show_locked_options_fakearg=” av_uid=’av-jayruy’ sc_version=’1.0′][/av_one_fourth]

ارتباط با تیم پشتیبانی رومشکان صنعت
ارسال پیام در واتساپ
پیمایش به بالا