تاریخ تولد بهمراه روز و ماه تولد
به سه سوال پاسخ داده شود
در صورت داشتن سوپیشینه توضیح دهید
در صورت داشتن هرگونه عارضه روحی یا جسمی توضیح دهید.
یکی از مراحل گزینش ، مصاحبه حضوری است و در صورتی انجام خواهد شد که شرایط اولیه را دارا باشید لازم به ذکر است که آدرس مراجعه برای مصاحبه حضوری در تهران می باشد.
در صورت هرگونه فعالیت استارتاپی یا فعالیت در زمینه برق و الکترونیک یا ثبت اختراع و المپیاد و غیره دارید بصورت خلاصه درج فرمایید
نظر ،پیشنهاد و انتقاد...
لازم به ذکر است عواقب هرگونه مغایرت در اطلاعات وارد شده در این فرم برعهده خود شخص است.