تماس با پشتیبانی (روزهای کاری 9 صبح الی 17.30)

انبار و فروشگاه:

تهران

شهر قدس – خیابان ابوذر- خیابان نسترن – پلاک 89  – انبار و فروشگاه قطعات الکترونیک شرکت رومشکان صنعت پویا

کدپستی:3751137554

تلفن تماس: 46870301-021

شرکت رومشکان صنعت پویا

آدرس دفتر مرکزی:تهران

شهرقدس – بلوار شورا (30متری شهدا) -خیابان قهرمان محمد زاده

شرکت رومشکان صنعت پویا

تلفن تماس: 46870301-021

تلفن همراه:  09191196487

کدپستی:3751939581

ایمیل مدیریت  fromiani@yahoo.com

آی دی تلگرام مدیریت                  @IRSIRS

آدرس کانال شرکت            @OKLED

کارگاه:لرستان

شهرستان رومشکان-خیابان شهید بهشتی-خیابان گلستان 30

کدپستی:6845191143